Medilink AB startades 1987 som avknoppning till BIAB Electronic AB för försäljning av bl. a. BIAB:s hörseltekniska hjälpmedel m.fl. medicintekniska produkter. I slutet av 1980-talet etablerades kontakter med RION Co. Ltd. och under några år importerades ett flertal modeller av Rionet hörapparater. Dock ändrades förutsättningarna för denna import drastiskt i samband med 90-talets finansiella kris.

Medilinks produktsortiment kom från 1995 och under cirka 10 år framåt att domineras av förflyttnings- och omvårdnadshjälpmedel. Kontakterna med hörselvården har emellertid alltid bibehållits genom försäljning av visst kliniskt material.

År 2004 inleddes kontakterna med Hansaton Akustik GmbH och sedan dess är Medilink återförsäljare för Hansaton hörapparater i Sverige. I den nysatsning som Medilink nu gör inom hörselvården ingår även DETAX avtrycksmaterial samt en del andra produkter för hörselvården. Till största delen importeras produkterna från olika europeiska länder, i huvudsak Tyskland och Italien.

Som en följd av de goda kontakter som skapats med både kunder och leverantörer under årens lopp levereras medicinsk utrustning av skiftande slag till vårdcentraler och privata läkarmottagningar. Exempel på sådan utrustning är EWACS Öronspolare samt allehanda diagnostik- och undersökningsinstrument. Av förflyttningshjälpmedel finns fortfarande ESLA Sparkcyklar kvar i sortimentet.