image002


EWACS Öronspolare

Lätthanterlig och effektiv metod för öronspolning.
Behaglig och säker för patienten.
Utrustningen ansluts till vanlig vattenledning.

Ear WAter Cleaning System

Lätthanterlig; tryck bara lätt på ”avtryckaren”!
Effektiv behandling genom kontinuerligt vattenflöde.
Behaglig för patienten då vattentryck och flöde är konstanta.
Säker; inställt tryck hålls stabilt av en tryckregulator.
Monteringen är lätt att göra helt utan eller med enkla verktyg.


IMG_0999


Öronspolaren består av tryckregulator och spolpistol som ansluts med snabbkopplingar inbördes och till vattenblandare. För bästa temperaturkontroll rekommenderas anslutning till termostatblandare. Då öronspolaren inte används kan blandaren samt handfat eller diskbänk användas som vanligt.


IMG_0975


Tryckregulatorn ger ett stabilt spoltryck och justeras lätt till önskat tryck med den svarta ratten.Trycket visas på en manometer.
Ett sidoutlopp underlättar temperatur-inställning.


IMG_0980


Spolpistolen har bekväm avtryckare och reglerventil som medger mjukstart och gör spolningen lätt att utföra. Närmast örat används ett speciellt spolmunstycke i plast. Munstycket byts mellan varje patient.


IMG_0963


Spolmunstycket är anslutet med snabbkoppling och tillverkat i polyeten. Det tål rengöring och är miljövänligt vid engångs-användning.
Spolmunstycken köps i olika förpacknings-storlekar, 10, 100, 500, alt.1000 st.


IMG_0956


Strålsamlaren har fäste för snabb-koppling och kan placeras i vattenblandarens snabbkoppling då öronspolaren inte används. Därigenom erhålls en mjuk och stänkfri vattenstråle


IMG_0968


Snabbkopplingssats används för att kunna flytta öronspolare mellan olika rum. Genom att montera en extra snabb-koppling på ytterligare en vattenblandare kan öronspolaren lätt flyttas för användning på annan plats.


image004


Rondskål med avlopp finns för att slippa att tömma spillvatten så ofta. Materialet är plast och den tål alla förekommande rengörings-medel samt autoklav 135°C.

Rondskålen kan även fås utan avlopp (förp. om 10 st).