Vårt hörselvårdssortiment består som tidigare av Hörselgångspads, material och tillbehör för avtryckstagning samt anpassning av insatser.
Våra Rionet-knän är mycket omtyckta för både utseende och akustisk funktion.
Vi säljer Heine otoskop och har ett komplett ”hörcentral-sortiment” av slip- och utsugsutrustningar samt puts och polerverktyg. HADEO är ett sortiment av rengörings- och skötselprodukter för hörapparater och insatser.
Detaljerad beskrivning av produkterna hittar ni under respektive underrubrik i menyn.