Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår verksamhet!


Medilink AB startades 1987 för försäljning av BIAB Electronics hörseltekniska hjälpmedel. Efterhand utökades sortimentet med hörapparater från japanska RION samt kliniskt förbrukningsmaterial, maskiner och instrument till hörselvården.

Förutsättningarnas ändrades drastiskt i samband med 90-talets finansiella kris och under åren har försäljningen av olika vård- och handikapprodukter förekommit. Kontakterna med hörselvården har dock bestått med försäljning av klinisk utrustning samt förbrukningsmaterial. Till primärvården erbjuds EWACS Öronspolare samt diagnostikinstrument från bl.a. HEINE. Av förflyttningshjälpmedel finns fortfarande ESLA Sparkcyklar i sortimentet.
Medilinks strävan är att så långt som är möjligt förse sjuk- och hörselvården med utrustning och material utifrån deras behov och önskemål.