Medilink AB startades 1987 för försäljning av BIAB Electronics hörseltekniska hjälpmedel. Efterhand utökades sortimentet med hörapparater från japanska RION samt kliniskt förbrukningsmaterial, maskiner och instrument till hörselvården.
Förutsättningarna ändrades drastiskt i samband med 90-talets finansiella kris och under åren har försäljningen av olika vård- och handikapprodukter förekommit. Kontakterna med hörselvården har dock bestått med försäljning av klinisk utrustning samt förbrukningsmaterial.